biografserb

Dr Julijan TAMAS


Dr Julijan TAMAS je roden 1950. godine, u Vrbasu. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, na Katedri za jugoslovenske knjizevnosti. Na istom fakultetu magistrirao je sa tezom "Teorija istorijsko-tipoloskih analogija V. M. Zirmunskog", a 1982. godine odbranio doktorsku disertaciju pod naslovom "Knjizevnost jugoslovenskih Rusina - istorija i status". To je bila prva rusinisticka doktorska disertacija u Jugoslaviji.


Bio je redovni profesor za predmete Rusinska knjizevnost i Ukrajinska knjizevnost sa opstom knjizevnoscu na novosadskom Filozofskom fakultetu. Osnivac je i, sa manjim prekidima (zbog boravaka u inostranstvu), sef Katedre za rusinski jezik i knjizevnost (1982-2002).


Za redovnog inostranog akademika Nacionalne akademije nauka Ukrajine izabran je 1997. godine.


Predavao je na univerzitetima u Novom Sadu i Beogradu, Uzgorodu, Lavovu, Ternopolju i Kijevu, Presovu i Bekescabi, Filadelfiji i Cikagu.


U domenu stvaralastva figurira kao pesnik, romanopisac, naucnik i esejist. Objavio je oko cetrdeset beletristickih i strucnih knjiga, sa preko 1.000 bibliografskih jedinica, iz podrucja rusinske knjizevnosti, takode i ukrajinske i srpske, odnosno iz podrucja svih slovenskih knjizevnosti, uvek sa teorijskim i interdisciplinarnim pristupom.

Danas je penzioner, zivi u Vrbasu.


Zapazenija beletristicka ostvarenja, na rusinskom i srpskom jeziku:

Pesak i doba, izbor iz poezije, 1986.
Окупани у вичносци , roman, 1989.
Златна хмара , pesme i poeme, 1990.
Okupani u vjecnosti, roman, 1995.


Vaznije naucne i esejisticke knjige:

Izmedu knjizevne teorije i interpretacije, rasprave, 1977.
Над хтори дума, eseji i zapisi, 1982.
Rusinska knjizevnost, adaptirana disertacija, 1984.
Гавриїл Костельник медзи доктрину и природу, studija, 1986.
Darovi moje brace, izabrani eseji i kritike, 1990.
Руски Керестур, лїтопис и история (1745-1991)”, 1992.
Ukrajinska knjizevnost izmedu Istoka i Zapada”, studija, 1995.
Koнєц ХХ вика, besede i eseji o univerzalijama, 1995.
История рускей литератури, аdaptirana disertacija, 1997.

 

  

Dr Julijan RAMACDr Julijan RAMAC je diplomirao na Filoloskom fakultetu u Beogradu, na grupi za istocno- i zapadnoslovenske jezike i knjizevnosti. Magistrirao je 1981. iz domena leksike, a doktorirao 1989. iz domena sintakse rusinskog jezika.


Od 1973. predavao je rusinski jezik na Filozofskom fakutetu u Novom Sadu: od 1973. do 1981. na Lektoratu za rusinski jezik i knjizevnost (cetvorosemestralni kurs), a od 1981. na Katedri za rusinski jezik i knjizevnost. Zvanje redovnog profesora stekao je 1999. godine.

 

U penziji je, zivi u Kucuri.


Najvazniji objavljeni radovi, na rusinskom i srpskom jeziku:

Leksika rusinskog jezika, 1983.
Frazeoloski recnik srpskohrvatskog jezika (srpskohrvatsko- rusinski), 1987.
Recnik leksike Gabrijela Kosteljnika, 1991.
Predloske konstrukcije u rusinskom jeziku, 1998.
Srpsko-rusinski recnik, dva toma, 1995. i 1997. Prof. Ramac je bio glavni urednik Recnika i autor Gramatike rusinskog jezika na srpskom jeziku, na kraju drugog toma.
Rusinsko-srpski recnik,
2010
Recnik rusinskog narodnog jezika, dva toma, 2017

 

Objavio je znatan broj clanaka iz svih domena rusinskog jezika. 

Dr Vladimir KIRDA BOLHORVES


Dr Vladimir Kirda BOLHORVES, tvorac heuteranizma, knjizevnik i sociolog kulture, rodjen je 1. oktobra 1942. godine u Ruskom Krsturu. U rodnom selu izucio je masinbravarski zanat, u Novom Sadu zavrsio Visu tehnicku masinsku skolu, u Subotici diplomirao na Ekonomskom fakultetu, u Beogradu magistrirao na Fakultetu politickih nauka (smer: sociologija kulture i kulturna politika). Doktorirao je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.

Sluzbovao je u Ruskom Krsturu, Novom Sadu, Beceju i Subotici. Od sredine sedamdesetih godina bio je zaposlen u RTV Novi Sad u Rusinskoj redakciji, kao urednik slozenih emisija.

U penziji je i zivi u Novom Sadu.Glavno delo:


mnogotomni heuteranisticko - kulturnosociolosko - autobiografsko - romaneskno - poetski venac "Snevajuci zvezdu Heuteranije" . Dosad je objavljeno - na srpskom (ponesto i na rusinskom) jeziku - prvih pet tomova ovog ostvarenja : "Za gorama" , "Reka carobnica" , "Kalemegdanski drumovi" , "Nemacka, Nemacka" i "Opijanje vetrom i vatrom".


Najznacajniji tom recenog kompleksnog venca su "Osvitni principi heuteranizma".