Амалия ХРОМИШ, тексти писньох хтори похасновани у композицийох виведзених

на Фестивалу култури Червена ружа и на Фестивалу Ружова заградка

 

 

Писня любови

 

Прекрасни твойо очи

до шерца предзераю

и як широка рика

побрежє ту глєдаю.

 

Прекрасни твойо очи

зарями цо зарюю

яґод глїбоке морйо

побрежя заплюскую.

 

Пришпив:

Шпивам ци писню

о слунку, любови, любови,

о тим бовчацим,

швицацим, любови, любови.

 

Давам ци руку ратунку,

любови, любови,

нїжносц за нїжносц ци врацим,

любови, любови

(1978)

Послухайце шпиванку Писня любови

 

 

 

Одлєцим ґу хмари

 

 

Вецей ми нє рушай наздаваня стари,

пирхнєм як ластовка, одлєцим ґу хмари.

Хмара барз превелька, та ше у нєй страцим,

чи нє похопюєш, вецей ше нє врацим.

 

Пришпив:

 

Ми знаме же нашо днї нє були прави,

нє мож жиц у старим, анї чекац нове,

ти ми нїч нє гутор, шицко уж готове,

прето нам лєм шлїди остали у трави.

 

Нє, я нє знам плакац, нє плачем, любови,

то ше моцни дижджи вилїваю в яри,

та ми мокри очи и лїцо, любови,

мокри су як трава, як лїсце, конари.

 

Пришпив:

 

Ми знаме же нашо днї нє були прави,

нє мож жиц у старим, анї чекац нове,

ти ми нїч нє гутор, шицко уж готове

прето нам лєм шлїди остали у трави.

(1988)

 

 

 

А тебе нєт

 

 

То ноци цми як мойо сни,

цо тераз лєца хто зна дзе,

и длуги днї як длуги час,

у хторим глєдам, глєдам це.

 

А тебе нєт, а тебе нєт,

лєм якиш чудни кошмар заш,

и таргнєм ше, и таргнєм ше

чи мою тайну и ти знаш.

 

Пришпив:

 

И глєдам це, и глєдам це

по булеварох ошвицених,

нє можем найсц, нє можем найсц

аж анї шлїди, анї шлїди залюбених

(1988)

 

Послухайце шпиванку А тебе нєт

 

 

Валцер (Белави сни)

 

 

Паметам танєц весели наш,

музика грала ту коло нас,

алє нє, алє нє, то лєм сни,

белави сни и твойо и мойо, жадани сни.

 

Паметам розход весели наш,

музика грала ту коло нас,

алє нє, алє нє, то нє сни, белави сни

и твойо и мойо, жадани сни.

 

Пришпив:

 

То патра очи твойо желєни,

на мойо очи поспани,

обрацам ше як у сну,

у швидким ритме того танцу.

 

Паметам танєц весели наш,

музика грала ту коло нас.

Алє нє, алє нє, то лєм сни, белави сни

и твойо и мойо, жадани сни.

 

Пришпив:

 

То патра очи твойо желєни,

на мойо очи поспани,

обрацам ше як у сну,

у швидким ритме того танцу.

(1989)

 

 

 

 

Геленка

 

 

Любел сом дараз єдну Геленку,

малого росту, у пасу ценку.

З чарнима очми, з пегу на твари,

хтору однєсли цми вечари.

 

Пришпив:

 

Долапим слунко та єй дам,

долапим мешац та єй дам,

гвиздочку знєєм,

квиточок старгнєм,

до власох чарних єй задзеєм.

Лєм най ше враци моя Геленка,

малого росту, у пасу ценка.

 

Кед тоту писню чує Геленка,

малого росту, у пасу ценка,

з чарнима очми, з пегу на твари,

най ми ю враца цми вечари.

 

Пришпив:

 

Долапим слунко та єй дам,

долапим мешац та єй дам,

гвиздочку знєєм,

квиточок старгнєм,

до власох чарних єй задзеєм.

Лєм най ше враци моя Геленка,

малого росту, у пасу ценка.

(1990)

 

Послухайце шпиванку Геленка

 

 

Даремно ме витри будза

 

 

Витор ми хпа пальци

до власох пирхавих,

до гадвабней мрежи

роки ми заплєта.

Док гинєм за тобу,

док капем зоз швета,

даремно ме будза

витри и оркани.

 

Пришпив:

 

Нє, нє можем назад,

гоч ми вени горя,

гоч ме думки боля,

гоч ше чувства роя.

Нє, нє можем назад,

нє дате ми моци!

Яки чежки ноци,

яки чежки роки.

 

Витор ми хпа пальци

до власох пирхавих,

до гадвабней мрежи

роки ми заплєта.

Чи згинєм за тобу,

чи скапем зоз швета?

Нє даваю одвит

витри и оркани.

 

Пришпив:

 

Нє, нє можем назад,

гоч ми вени горя,

гоч ме думки боля,

гоч ше чувства роя.

Нє, нє можем назад,

нє дате ми моци!

Яки чежки ноци,

яки чежки роки.

(1991)

 

 

 

 

 

Гайзибан у молги

 

То нє була цмота, то швитанє було,

а зоз нїм ше цошка, цошка чудне збуло.

Думал же глухота шицко то посцера,

же му швижи воздух слизи поуцера.

 

Пришпив:

 

Чи ме то лєм очи мойо спреведаю,

чи нам ше погляди у молги злїваю?

 

 

Уж перши гайзибан зоз станїци рушел,

запискал гайзибан, та вон пойсц мушел.

И нє знам цо було, цо му ше то стало,

алє завиванє боляце престало.

 

Пришпив:

 

Чи ме то лєм очи мойо спреведаю,

чи нам ше погляди у молги злїваю?

 

 

Пред нїм ше престарла широка ровнїна,

а я за нїм патрим, била як билїна.

Хмара ми под ноги жимни шнїщок руца,

жима ме наганя под краґну капута.

 

Пришпив:

Чи ме то лєм очи мойо спреведаю,

чи нам ше погляди у молги злїваю?

(2010)

 

Послухайце шпиванку Гайзибан у молги

 

 

 

 

Ой, соколе

 

 

Нєправедни тоти слова

цо их виповедаш,

цо, чувствуєм, ти пре франту

другим приповедаш.

 

Пришпив:

 

Ой, соколе, соколїку,

красне око твойо,

алє сокол, соколїку,

исте таке мойо.

 

Роздумуєш, роздумуєш

як ме поспреведаш,

а нє думаш же обачим

гоч ми то и нє даш.

 

Пришпив:

 

Ой, соколе, соколїку,

красне око твойо,

алє сокол, соколїку,

исте таке мойо.

(1988)

 

Послухайце шпиванку Ой, соколе

 

 

 

 

Цо ме то так пече

 

 

Одлєцела ластовичка

до цеплого краю,

чи то пре ню, мамо моя,

душа полна жалю?

 

Пришпив:

 

И цо ме то, мамо моя,

цо ме то так пече?

Чи музика з карчми старей,

цо по венох чече?

 

Дробни шнїщок на жем веє,

на жем чарну веє,

чи то пре ню, мамо моя,

душа млада преє?

 

Пришпив:

 

И цо ме то, мамо моя,

цо ме то так пече?

Чи музика з карчми старей,

цо по венох чече?

 

Розлїва ше глас зоз карчми,

по дильове лєци,

чи то пре ню, мамо моя,

шерцо так трепеци?

 

Пришпив:

 

И цо ме то, мамо моя,

цо ме то так пече?

Чи музика з карчми старей,

цо по венох чече?

(1991)

 

Послухайце шпиванку Цо ме то так пече

 

 

 

 

Писня о тебе

 

 

Покрадзме патрим през облашнїцу,

док лєтне рано помали диха,

свою капурку отвераш сциха,

старгуєш вельку мокру чернїцу.

 

Пришпив:

 

Писня о це виходзи зоз души,

писня о це полна болю, жовчи,

писня моя заболїц це муши,

о це шпива, а за тобу йойчи.

 

И видзим очи твойо весели,

дзвигнути горе ґу хмаром дижджу,

як ше їх фарба пестра як гадваб

злїва зоз фарбу дуги и дижджу.

 

Пришпив:

 

Писня о це виходзи зоз души,

писня о це полна болю, жовчи,

писня моя заболїц це муши,

о це шпива, а за тобу йойчи.

(1992)

 

 

 

 

Зохабел ме

 

 

Зохабел ме, бетяр єден, шея-гой, гея-гой!

Зохабел ме осамену мили мой, мили мой!

Тераз нє знам кадзи главу я обрациц,

тераз нє знам як бетяра ту ґу себе врациц.

 

Пришпив:

 

Любим мого, ей, милого, шея-гой, гея-гой,

алє любим и другого, Боже мой, Боже мой!

Чи першого, чи другого, шея-гой, гея-гой,

кого вецей, кого менєй, Боже мой, Боже мой!

 

Я за калап захпам пирко, шея-гой, гея-гой,

вельке пирко павурово, мили мой, мили мой,

та ше вецка на бетяра я нашмеєм

и зоз хлїва конї врани ци виженєм.

 

Пришпив:

 

Любим мого, ей, милого, шея-гой, гея-гой,

алє любим и другого, Боже мой, Боже мой!

Чи першого, чи другого, шея-гой, гея-гой,

кого вецей, кого менєй, Боже мой, Боже мой!

 

Цо же можем, мой бетяру, шея-гой, гея-гой.

Цо же можем кед це любим, мили мой, мили мой,

алє нє знам як бетяра я спреведнуц

и зоз рукох йому батог тот украднуц.

 

Пришпив:

 

Любим мого, ей, милого, шея-гой, гея-гой,

алє любим и другого, Боже мой, Боже мой!

Чи першого, чи другого, шея-гой, гея-гой,

кого вецей, кого менєй, Боже мой, Боже мой!

(1994)

 

 

 

Ей, по роси

 

 

По травички по желєней,

спадла роса, росичка.

На шорику стої дзивка,

млада є, младучка.

 

Пришпив:

 

Нє стой, дзивче, на витрику,

на трави, травички!

Жимна роса, а ти боса,

гей, на роси, росички.

 

Витор дує, роздувує,

квет остатнї, маков квет,

лїстки тарга, та их шеє,

засипує з нїма швет.

 

Пришпив:

 

Нє стой дзивче на витрику,

на трави, травички!

Жимна роса, а ти боса,

гей, на роси, росички.

 

А там далєй на пажици

виграваю конїчки.

Леґинь шпива, конї враца

по роси, росички.

 

Пришпив:

 

Нє стой, дзивче, на витрику,

на трави, травички!

Жимна роса, а ти боса,

гей, на роси, росички.

 

Батог чмиґа, конї бежа,

згина ше травичка.

Дзивче патри, око блїщи,

як роса, росичка.

 

Пришпив:

 

Нє оглядай ти ше, дзивче,

за леґиньом, бетяром,

бетяр пойдзе, слизи спадню,

гей, як роса, росичка.

(1997)

 

 

 

 

 

Здогадованє на Дюрдьов

 

 

Порозквитани баґрени пахняци

Червени маки коло винїци

И ровни поля и жита класати

Так здогадаю на прешли часи.

 

 

Рефрен

 

Витор колїше соху на студнї

Док после дижджу дуга виходзи

У велькей бари, дзешка за надом,

Жаба желєна жабов хор водзи.

 

 

Кед на початку цеплого лєта

Зоз Билей бари глас ґу це лєци

Приходзи яґод зоз конца швета

Та думаш же аж и воздух трепеци.

 

Рефрен

 

Ґравчаци врани на конар злєцели

Та єдна другей крик доруцую

Траци ше галайк и кочи на драги

Днї розбавени його нє чую.

(1990)

 

Послухайце шпиванку Здогадованє на Дюрдьов

 

 

 

 

Чайки

 

 

Прелєтли чайки понад мой валал

и ровни поля, нашу хижочку,

принєсли поздрав мого милого

а я им махла з билу хусточку.

 

Зоз сухим лїсцом цо на жем спадло

єшеньски пахи з поля нєстали

а по коляйох блатного коча

и мойо чайки дзешка скапали.

 

Рефрен

 

Ой, чайки, чайки,

били, билючки

чом же лєцице

так помалючки

Ой, чайки били, билючки.

 

Чи ше врацице, о били чайки

после курнявох, кед яр задурка

перши подшнїжнїк кед ше нашмеє

кед залпоци стара капурка.

(1990)

 

Послухайце шпиванку Чайки

 

 

 

Младосци моя

 

 

 

Стареньки руки уж роки сцискаю

слабеньки очи уж дзешка сцекаю

на нїх попатриш, вони блукаю

та ци ше видзи цошка глєдаю.

 

Рефрен

 

Младосци моя, младосци шмела,

младосци прешла и нє весела

цо ше то стало, кого сануєш

младосци моя за чим бануєш.

 

Старенька баба и єй дїдо стари

длуго так шедза и патра зоз скали

як младосц знова кричи на рату

як старосц стару младосц забува.

(1990)

 

Послухайце шпиванку Младосци моя

 

 

 

 

Провадзи мили милу

 

 

Провадзи мили милу, провадзи помалючки,

На ухо шепта любей, ой, шепта поцихучки.

Чи мешац вечар сцека опрез крочайох моїх

Чи ше прелїва заря у очох пестрих твоїх.

 

Рефрен

Моя милєнка фурт ше шмеє,

Мешац ми джмурка, бетяр,

Вон, бидни, нє чувствує

Швижи, пахняци вечар.

 

 

Провадзи мили милу, провадзи помалючки,

На ухо шепта любей, ой, шепта поцихучки.

Чи ме до мрежи лапа трепет мешачков лїхи,

Чи ме опива милей крочай лєгучки, цихи

(1991)

 

Послухайце шпиванку Провадзи мили милу

 

 

 

 

Дуга у капкох

 

 

То ше прелїва дуга у капкох,

Стриберних капкох цо на жем спадли

Лєм кружа врани понад ровнїну

Умиту з дижджом шиву шивину.

 

Рефрен

А я би нєшка шпивала

И лїчка твойо гласкал

А я би нєшка шпивала

И лїчка твойо бочкала.

 

 

Витрик колїше желєни лїсток

Желєни лїсток зоз капку роси

А там у гумнє бегаю дзеци

У блаце блїщи їх крочай боси.

(1991)

 

 

Послухайце шпиванку Дуга у капкох

 

 

 

 

Дзе путуєш мой панє

 

 

Кед одходзел, шедлал конї, йой Боже

Шедлал конї, шедлал штири, бо може

 

Рефрен

Кадзи идзеш, дзе путуєш мой панє

Чом охабяш дзивче свойо вше саме

Чом, чом, чом ци дзивче вше саме.

 

А за калап задзал пирко, йой Боже

Задзал пирко, а желєне бо може

 

Рефрен

Цо сом могла бетярови, йой Боже

Нашмеял ше гунцут єден бо може

Ма дзивочка смутни очка, йой Боже

Без любого, без милого нє може.

(1991)

 

Послухайце шпиванку Дзе путуєш мой панє

 

 

 

Левонка

 

 

Левонко, Левонко, червена ружичко,

Пре тебе до студнї,

пре тебе любови, пре тебе єдина

до студнї скочим я.

 

Михалку, Михалку, найкрасши бетяру

Нє скакай до студнї

Бо студня широка, бо студня глїбока

А нє знаш плївац ти.

 

Рефрен

Левонко, чи чуєш Левонко

Михалку, чуєм го Михалку

Серденько, як биє серденько,

Тик, так, ток, як дурка тик, так, ток

 

Нє допущ Левонко, нє допущ сарньочко

Най у мнє любов вре

Полож ми, Левонко, полож ми хусточку

На чоло горуце.

 

Нє можем Михалку, нє можем душичко,

Бо нє мам хусточку

Дала сом другому, дала сом любому

Дала сом на щесце.

 

Рефрен

Хусточку, вежнї му хусточку

Милєнки, вежнєм му, милєнки

Серденько, бо биє серденько

Тик, так, ток, биє нам тик, так, ток.

(1993)

 

Послухайце шпиванку Левонка

 

 

 

 

Селїдби

 

 

Швита, Руснак збера

биду свою и худобу

та ю кладзе вон до коча.

На шмерц здабе, нє подобу.

 

Конь регочи, шкрипя кочи,

стари Руснак баюс сука

слиза ше по твари шлїзка

треше му ше хлопска рука.

 

Рефрен

Нє идзе ше Руснакови

буду плакац за нїм поля,

буду плакац за нїм рики

вон охабя их на вики,

вон охабя их на вики, виков вики...

 

Нє идзе ше Руснакови

буду плакац за нїм поля,

алє озда така доля,

така судьба Руснакова,

така судьба Руснакова, боҗа воля ...

 

Оставайце мили збогом,

збогом сушед и родзино

Збогом гроби, збогом доме ,

збогом квеце мацерино. 2 раз

 

Рефрен

Нє идзе ше Руснакови

буду плакац за нїм поля,

буду плакац за нїм рики

вон охабя их на вики,

вон охабя их на вики, виков вики...

 

 

Ей Руснаку, сину мой,

индзей будзеш мац свой дом

ходз ми з Богом, дзеци чувай,

на нас старих нє забувай.

 

Во имя Оца, и Сина и Духа святаго,

чувай обичай, язик и виру оца свойого

бо драга длугока, сину, Руснака чека

лєм нє зрадз себе, нє Руснака, нє чловека!

 

 

Нє идзе ше Руснакови

буду плакац за нїм поля,

алє озда така доля, така судьба Руснакова, така судьба Руснакова, боҗа воля...

Божа воля.

(1994)

 

Послухайце шпиванку Селїдби

 

 

 

 

Я тебе нє рада

 

 

Яки лїчка маш червени,

яки власки чарни

Ти попатри, мила, на мнє

ша я леґинь шварни.

 

О, мой мили, мой милєнки,

ша ти вельки бетьар,

Ти зоз другу дзивку пойдзеш

док ше спущи вечар.

 

Як ци ножки залєтую

кед танцуєш танци

А нагода ши барз добра

пре оцово ланци.

О мой мили, мой милєнки

красни маш баюски

алє мили, мой милєнки

любиш ти палєнки.

 

Знова єдна гвизда пада,

пада до Дунаю

Ти пожадай, мила моя

най це за мнє даю.

О, мой мили, мой милєнки,

ша най гвизда пада

Алє мили, мой милєнки,

я тебе нє рада.

(2003)

 

Послухайце шпиванку Я тебе нє рада

 

 

 

 

Кед одходзел мужичок

 

 

Кед одходзел мужичок

Дала сом му ручнїчок вишивани

Же би хлєбик закруцел,

Же би очка посцерал заплакани.

 

Рефрен

Жено моя, женочко,

Спреведло це чарне очко,

На полїчки у пиньвички

Стоя длуго два фляшички

Принєш их, принєш их.

 

Я принєсла фляшочки

Нацаг ґу нїм ручочки зрадовани

лїґнул горку палєнку

А вец джмуркнул на склєнку нашмеяни.

 

Рефрен

Як це любим женочко

Бочкам твойо чарне очко

Нє розумиш бо ши младка

Нє горка є алє сладка

Прави мед, прави мед.

 

Налєй и мнє, милєнки,

Налєй горкей палєнки зоз склєнїчки

Охабяш ме самучку

А зоз празну склєнїчку при пиньвички.

(2004)

 

 

 

 

То лєто сцигло

 

 

Кед задує витрик ноцни

Кед запахнє з поля квет

Кед ше зявя гвизди ясни

И запаля цали швет.

 

Бляди мешац з нєба швици

Покля цали валал шпи

Ошвицує нашо поля

Гойса нам белави сни.

 

Рефрен

То лєто сцигло уж

Лєто до наших дильовох

И зоз нїм любов, и зоз нїм любов

То лєто сцигло уж

Лєто до наших дильовох

До наших шерцох, до наших думкох,

До наших словох.

 

Ти зашпивай, мили, писню

И под облак шеднї мой

Та док валал сон свой шнїє

Поведз ми же будзеш мой.

 

Бляди мешац з нєба швици

Покля цали валал шпи

Ошвицує нашо поля

Гойса нам белави сни.

(2007)

 

 

Послухайце шпиванку То лєто сцигло