Серафина МАКАЇ
РУСКИ  КОРEНЇ


Ровнїна шива, широка,
дзe чeжки мочари стали,
ту пановe зоз далєка
Руснака приволали.

Звязала Рускиня зайду,
у кочу богатство цали,
до швeта руша широго,
чи шeсцe найдe, гоч малe.

На пeрши чадо прицисла,
з слизу у оку шпивала,
ту чадо сон мирни нашло
цо любов мацeри дала.

Скапали жимни мочари
хороти цо вшe давали,
запахла ту оранїна
цо врeдни людзe зорали.

Корeнї моцни остали
цо рука руска пушала,
ту руска мац по нєшка
чаду свойому шпивала:

"Рошнї ми, рошнї чадо,
виру, обичай чувай,
цудзe почитуй, люб свойо,
на Бога нє забувай!"ПИСНЯ КОЦУРУУ стрeд бачванскeй ровнї,
у шeрцу наручох жита,
ту Коцур красни и щири
вшe чада свойо привита.

Капуру шкрипацу Руснак
поцихи щиро отвeра,
зоз хлєбом пахняцим госцох
на праг свой з радосцу збeра.

Док моцни витри живота
розноша наших по швeцe,
нє забудз: найкрасши пах ма
заградки нашeй квeцe!

Заорeш бразду глїбоку
прeмилeй жeми пахняцeй,
врациш мир и спокойство
начатeй души боляцeй.

Корeнї свойо у шeрцу
з виру до Бога чувамe,
колїски своєй, мацeри
зоз щeсцом ми шe врацамe.


ПАМЯТКИЯка красна дзивка тота
до пасових запасана
на плєцох заруцовачка,
а фризура бренована.

Ище красша Ильча наша
в гатласовей є прибрана,
крохмалєни сукнї суща,
а хусточка вивязана.

Твари били яґод полцор
з сириджиком вичухани,
таки красни млади нашо
як кралїци мальовани.

То лєм слики пожолкнути,
так памятки оставаю:
шицко давно уж скапало
з чим Рускинї ше познаю.


КАЧАЦИ ПРАНЇККед баба моя
райбац  надумала,
под котел такой
огень розкладала.

У древеним шафлїку
шмати попарела,
а вец их з домашнїм
мидлом намидлєла.

Таки шмати були
чисти, аж  пахняци,
а руки бабово
спукани, боляци.

Осушени шмати
баба нє пейґлала,
алє их з качацим
пранїком качала.

Бул то труд барз вельки,
баба ше трапела,
алє гиґиєна
нїґда нє  хибела.

 

ШПУЛЯРНа пойдзику, у куцику,
з грубим прахом, паучину,
розсушени, вищербени,
чека судзену годзину.

А так дараз гордо робел
док го андї обрацали,
шкрипел, шпивал подмасцени,
а цивки ше лєм сукали.

Предза була фина, ценка,
цо ю жени випредали
та на кроснох до ручнїкох
фини пасма лєм складали.

Тераз шпуляр занєдзбани
бо го судьба преґажела,
та го нина Юлияна
аж на пойдзик вируцела.КОЦУРСКЕЙ ШКОЛИДавно, давно то було
кед наш народ пришол тадзи.
Пусти поля, нєорани,
глад и бида, мочар вшадзи.

Вредни руки парастово
пусти поля заорали,
на Бога ше вше волали,
церкву себе збудовали.

Попри церкви росла школа,
учительох поволали
же би дзеци, їх потомки,
нєписмени нє остали.

Росла наша школа гордо,
в науки напредовала,
же би народу свойому
мудрих людзох даровала.

Школо наша, учителько,
Коцур ши обогацела:
зоз плодами знаня, щесца,
писня твоя полєцела.

 

 

 

 

 

ПИСНЇ ЗА ДЗЕЦИ

 АМРЕЛИ


По облаку дижджик дурка,
ша то писня фина.
по улїци ше шпацира
єдна красна балерина.

За ню иду ище дзешец,
ище трицец балерини,
на ценючких ножкох своїх
виводза танєц розбавени.
           
А диждж пада, а дидждж пада плющи,
свою стару писню грає,
а амрели - балерини
лєм танцую танєц фини.ВEЛЬКА ГРИШКАЧом жe мачка
вшe за мишу бeжи?
Чом жe мищe
при пeцу нє лєжи?
Чом шe мишом
кладу мишоловки,
а нє кладу
мачком – мачколовки.
Направeна
силно вeлька гришка,
та шe мачка
лєм гамишно шмишка.ҐОВЛЯ НА ВИСОКЕЙ НОГИНа концу валала
при єдней долїни,
схадзка шицких жабох
и блїзшей родзини.

А на дньовим шоре
єдна  велька бриґа:
длугонога ґовля
шором жаби лїґа.

Прето шицким жабом
страх наганя роги
од тей велькей  ґовлї
на високей ноги.ЗНАКИ ИНТЕРПУНКЦИЇУ школи ище на першей
релациї
учиш  же цо то
знаки интерпункциї.
Як перше:
точка.
Нач вона служи?
Ша прето най ше
єдна думка нє предлужи
и точка.
Най ше єдно
виреченє
з другим на драже
нє побочка.
Потим запята,
як запята,
у громадки
та думаш
навики
дзе вона идзе
же биш оддвоєл виреченє
або шоровал начишлєне.
А потим приду
и други знаки интерпункциї,
алє сом хори
лєм кед подумам
на шицки тоти
релациї.

ГВАРЯ ЖЕ СОМ НЄОЗБИЛЬНИ


Гваря же сом нєозбильни,
же вше правим глупи шали.
Ша похопце уж раз людзе
же я ище хлапец мали!

Мац од рана на мнє дудре:
“Меркуй дакус на колєна!”
Та чи я ту виноват
же травичка вше желєна?
Вчера сом ше схопно вицаг
зоз “мачанки” и то так:
обрацел сом панталонки
нє на лїцо, алє спак.
Мац моя аж руки ламе:
“Яй, сину, цо з тебе будзе?” –
А нє зна же з таких дзецох
раз вирошню чесни людзе.


ПРЕЦО МАЙМУН МА ХВОСТ


Єден мали маймун
Добре себе жил:
кажде рано наще
чарней кафи пил.

Алє уж час єден
заведол вон пост,
бо му од тей кафи
нарос длуги хвост.

Я вам тото твердзим,
чи ми нє верице?
Кед сце нєверлїви,
модлїм, опатрице!АПРИЛИЛИ


Нєшка шицко наспак швета:
слунко вишло зоз прклєта,
крилатица воду паре,
риба шедзи при погаре,
мачка миши хрибет гласка
(так ше вола якаш сказка),
бачи муляр алви прави,
авт стої на верх глави
и коминяр, ниа, били,
шицко то лєм АПРИЛИЛИ.КУПАНЄ


Алє велька горучава:
окупац ше радосц права!

И нєшка на беґель пойдзем,
та до води по пас войдзем.

А вец дакус по колєна,
най ше пачи, гиґиєна.

За купанє купим ґачи
най випатрам прави бачи.

О морю шпивам шпиванки
док ше мурям у  мутлянки.

А по тим красним купаню,
По тим вельким уживаню:

“О, мой сину!” – мац ми кратко,
“ша ти здабеш на прашатко!”
ЯР, ЯР, ЯР

Идзе витрик  розшпивани
дриля хмари нагнївани.
Плаши жиму з того краю,
Най ю тераз други маю.

Яр, яр, яр,
приноши нам дар.
З витром ґовлї прилєцели,
та ту гнїзда направели.
И ластовки ше радую
свойо доми олїпкую.

Яр, яр, яр,
приноши нам дар.

Подшнїжнїки главки хпаю,
та  свой запах яри даю.

Яр, яр, яр,
приноши нам дар.
ПРИБРАНА ЖИМАЖима сцисла, зашкрипела,
пражи носи, пражи уха:
“Нолє, Кирил, санки давай,
удзивай ше до кожуха!

Видзиш яка нина Сена
до першняка уж обдзата?
Бо тота жима, нялкошка,
прибрала ше до кабата.

Ниа, бачи Иларион,
за овцами заходзкує,
та од витру коло себе
пилно чугу заруцує.

Но, Миронє,  бунду тадзи!
Цоже чекаш кед так сциска?
Санки тадзи, дай покровци,
та зоз дзецми до бависка!”ВЧЕРА СОМ ШЕ ОШАЦОВАЛ


Вчера сом ше ошацовал:
у моци сом напредовал.

Кажде од мнє рецепт пита:
я нє таїм – “цедевита”.

Мускули ми як з челїка –
за тот успих, ниа, слика.

Совит давам, так, зоз пушки:
мускули  ми дали грушки!

Наисце сом як поскона
од  бананох зоз Цейлона.

Ноги мойо швидки стрили
бо я нє мам звишку кили.

Глава бистра, а нє лєгка,
бо вше пиєм надосц млєка.
МИ, БУДУЦИ БАЮСАТИКажде пол рока по два, три центи
рошнєме, рошнєме:
надороснуц  оцох, бачикох, нини
ми сцеме, ми сцеме.

Алє цо вредзи, гоч як рошнєме,
вше на нас крича:”Гей, мали!”
А чи нє патра, чи нє видза
же зме повирастали.

Яґод же вони шицки маю
аж по сто роки,
та лєм мудрую, мудрую, мудрую
на шицки боки.

А ми, будуци баюсати,
глєдаме свойо одроснути права,
рошнєме, рошнєме, рошнєме
як нїжна ярня трава. 

 
 

 

 

 

 

 

 

The Top of the Page / На початок того боку