ŠPIVANKI RUSINOH U BACKI I SRIME

* * *

SONGS OF RUSYNS IN BACSKA AND SREM

DUMKI LJETAJU PO POLJOH RODNOHO KRAJU

BRACA RUSINI

MACEROVA MUŠKATLA

R U S N A K

BAČKO MOJA, BAČKO

O, VRAC ŠE, MILI MOJ, VRAC

ZAŠPIVAJ, BRATU

EJ, NJE VIDNO TOT MOJ VALAL

BILI TOPOLJI

Narodna

BRACA RUSINI

Na bačvanjskej rovnji,

Dze polja bezkrajni,

Tebe pisnju špivam

Rodu moj davni.

Braca Rusini,

Na rovnji žijeme

Alje zme zoz horoh

Kvece presadzene.

Hori Karpati

Naša ocovščino,

Vitaj nam, vitaj,

Šicka rodzino!

Zašpivajme, braca,

Z bačvanskej rovnjini

Zakarpatskim horom

Slavnej djidovščini.

Braca Rusini,

Naša dolja mala

Širom po švece

Sinoh rozošala.

Z daljekoho kraju

Kvitok karpatski

Z pisnju vam posila

Privit svoj bratski.

Teofil SABADOŠ

MACEROVA MUŠKATLA

Život me odnjes daljeko

Prešli už ščešljivi roki

Tu u tej cudzej cudzini

Hibja mi polja široki.

Robim tu pod cudzim njebom

Prišol ja tadzi za hljebom

A dumki mojo ljetaju

Po poljoh rodnoho kraju

Prez molhu vidzim naš domik

Stavam už na hižni dzveri

I naraz zbačim pri kvecu

Tvar našmejanej maceri.

Po ljicoh slizi mi čurja

Slika u molhi njestava

Njet pisnji co mac špivala

Muškatlu dok zaljivala.

Macerova muškatla...

Julijan NADJ

R U S N A K

Na štred širokej rovnjini

jak mac naroda toho,

rokami čuvaš običaj

i ruske meno joho.

Roki už krovi pricisli

domom vše ceplim tvojim,

čežki ci rani viljiči

prihod gu milim, svojim.

Ostanj nam mladi, valalu,

Mladosc ci naša

špivac predluži ruski špivanki,

vično budzeme tirvac.

Havrijil KOSTELJNIK

BAČKO MOJA, BAČKO

Bačko, moja Bačko,

U tim švece širim

Ja za tobu tužim,

Njigda še nje zmirim.

Voljim tvojo pisnji,

Co ih čuc večarom,

Jak co toti pisnji,

Co ih hraju carom!

Voljim tvojo polja

Zoz žitom zašati

Jak šickoho šveta

Kameni palati.

Ti mi šerco dala,

Ta ljem tebe vono

Ljubi i rozumi

Jak ljem šerco hodno.

A u širim švece

Jak prez šerca žijem -

Ja tu na roboti,

A o tebe šnjijem.

Mihal KOVAČ

O, VRAC ŠE, MILI MOJ, VRAC

Pošol ši z domu daljeko,

Nas tu zohabel samovac,

Šerco ši jedno zohabel

Skrito za tobu banovac.

Teraz ši v cudzej cudzini,

Napiš či dluho tam budzeš.

Cudza cudzina hamišna,

Našo topolji zabudzeš.

V kraju rodimim i milim,

Mile nam njebo i ljudze,

V kraju rodimim ce čeka

Šerco co tvojo ljem budze.

Vladislav NADJMIČO

ZAŠPIVAJ, BRATU

Zabolji duša u ljetnjej noci

Ked brat zaplače.

Ovlaži oko ked čuje hevtu

- "Orače, orače".

Hudaci hraju, nje daju smutku

Pokošic poljo.

Milo špivaju, jak daraz, sciha:

"Njevoljo, njevoljo".

Švic, mešačku,

Ošvic nam daljeku drahu,

Naj vidzim macer staru

Či šedzi na našim prahu.

Zaduj vitre,

Slizi zme tebe pridali.

Zašpivaj, bratu, hevtu

Co našo hudaci hrali.

Zaplače človek u čežkih časoh

Ked duša bolji.

Z daljeka hlapci špivaju hevtu:

"Oj, bili topolji".

Špivajme braca, čuvajme pisnju

Nje dajme svojo.

Jak milo zvuči po našim šore:

"Ozero oči tvojo".

Švic, mešačku,

Naš človek slizu nje skriva.

To nje žalosna pisnja

Ked Rusnak u noci špiva.

Zaduj, vitre,

Rozšir špivanku po švece.

Hoč nje tarhame ruži -

Mi zname jak pahnje kvece.

Narodna

EJ, NJE VIDNO TOT MOJ VALAL

Ej, nje vidno tot moj valal

Dze še ja narodzel

Alje vidno toti dražki (2 raz)

Co ja po njih hodzel.

Dražki bili, šercu mili

Medzi topoljami

Čom sce teraz zarosnuti (2)

Z tima korovčami.

Pošla mila, njet z kim hodzic

Dražki zarastaju,

Jih korovče, a mnje žalji (2)

Šerco prikrivaju.

Mihal RAMAČ

BILI TOPOLJI

Vše ked še vracim do tvoho kraju

Na toti dluhi, cihi diljovi

Bili topolji smutno šeptaju

Skazku o jednej davnej ljubovi.

Večarša cihosc koljiše polja

Moj valal mirno špi na rovnjini

Bili topolji njižno žubronja

I budza davno skriti spomini.

Ti vecej nje tu, na rosnej travi,

Mi še uz davno, davno rozišli

Dok sciha čeče večar belavi

Sam sluham bilih topoljoh pisnji.

A U AMERIKI TREBA ČEŽKO ROBIC…

POME HLAPCI

AMERICKI MEN

NA STRED AMERIKI

DALI SCE ME, MAMO

Narodna

POME HLAPCI

Pome, hlapci, pome

Do tej Američki,

I ja pojdzem z vami

Dok popredam bički.

Bički popredani,

A penježi malo.

Mušim dac i kravu

I co mi ostalo.

Plačem ja i žena,

Moja mila duša,

Tak to plaču šicki,

Šicki co pojsc muša.

Nje plač ti, ženočko,

Ša mi še vracime,

Dok u Ameriki

Dakus zarobime.

Narodna

AMERICKI MEN

Americki men,

robim každi dzenj,

Rovno vše rahujem (2)

Prišla z kraju vist: "Pošlji na tot ljist!"

Stari kalap moj - masni, sami znoj,

Narodna

NA STRED AMERIKI

Na stred Ameriki

Karčma murovana,

U njej hlapci piju

Do biloho rana.

Piju voni, piju,

Ta še dohvarjaju:

Pome, braca, pome

Do staroho kraju.

Tam u našim kraju

Ljudze tak dumaju

Že u Ameriki

Penjež ljem zhartaju.

A u Ameriki

Treba čežko robic,

Na stodvacec vata

Pod žem treba shodzic.

Narodna

DALI SCE ME, MAMO

Muši vam, mamočko,

Na šercu čežko buc

Vihovali sce me (2)

Nje budzem vam robic.

Vihovali sce me

Jak dzivku jahodu,

Teraz sce me dali (2)

Za hljiboku vodu.

Za hljiboku vodu,

Za široke morjo,

A teraz plačece (2)

Dze ši, dzecko mojo.

Tu som, mamko moja,

V tim daljekim kraju,

Ked na vas podumam (2)

Slizi mi padaju.

POLJUBELI ZME ŠE JEDNEJ KVITNEJ JARI

RUŽI, ČERVENI RUŽI

EJ, BUL TO KEDIŠ KRASNI ČAS

KAČMAR, DAJ NAM VINO

BLUKAL JA UŽ VELJI ROKI

VEŽNJI ZAJDU

A JA TAKA ČARNA

PLJIVA HMARKA

JAVOR, JAVOR

BILI ORGONI

U LJEŠIKU PRI VALALJE

ŽELJENJEJE ŽITO

Jakim SIVČ

RUŽI, ČERVENI RUŽI

Jednej soboti na tancu,

Dok sciha muzika hrala,

Dzivčatko z pajtašku stalo,

U rukoh ruži trimalo.

Pajtaška pošla z leginjom,

Dzivčatko same ostalo

I jeden po jeden ljistok

Z červenih ružoh tarhalo.

Dzivče, prekrasne dzivče,

Krasšoho od tebe njet.

Budzem ce ljubic naviki,

Nje dam ce za cali švet.

Dok sciha muzika hrala,

Mi dvojo ostali sami,

A ruži krasni, červeni,

zapahli medzi nami.

Ja še jej pital čom ljistki

Z červenih ružoh tarhala,

A vona še ljem ošmihla

I ruži svojo mi dala.

Narodna

EJ, BUL TO KEDIŠ KRASNI ČAS

Ej, bul to kediš krasni čas

Ked mladosc rozkvitala

Vjazala cepla ljubov nas

Ljem dluho nje tirvala.

Šedzeli zme pred hižu raz

Dok mešac njebom pljival

Bešedu ljubu prerval ja

I tak som jej zašpival:

Dzivočko, ljubov jak tot kvet

Co šerco prikrašuje

Ljubovi krasu čežko znac

Bo vše še premenjuje

Raz lelijovi zapah ma,

Raz ružoh co kolju,

Raz drobnej fijaločki pah,

A často jak kukolj na polju.

Dzivočko, ljubov jak tot son

Co kratki čas ljem tirva

Jak tot motiljčok co ho kvet

Za kvetom rado prijima.

Začuvaj šerco svojo ti (2)

Naj ljubov včas nje straci

Bo zaš nam kvitki vraci jar

Ljem ljubov še nje vraci.

Jakim SIVČ

KAČMAR, DAJ NAM VINO

Vše ked mi na rozum pridze

Dzivčatko premile jedno

Zoz kotrim ja hnjetka blukal

Po cihih, cmih nocoh vjedno.

Do karčmi na pohar vina

Dze špiva krasna dzivčina

Ja tedi zvičajno zajdzem

Pajtašoh svojih tu najdzem.

Raz jednej ješenjskej noci

Pametaš, pajtašu mili,

Ked zme še pre dzivče toto

Mi dvome ljemco nje bili.

A potim, o čas njedluhi,

Mi vistku odrazu čuli

Že dzivče prekrasne toto

Oženjel leginj druhi.

Janko FEJSA

BLUKAL JA UŽ VELJI ROKI

Blukal ja už velji roki

Po tim bilim širim švece

Ta som vidzel potadz veljo

Barz pahnjace kvece. (2)

Alje anji jeden kvitok

Njigda še mi tak nje spačel

Jagod tot co som ho z tobu

Na verh breha zbačel. (2)

Hibaj, hibaj,

Da zoz njoho vjedno natarhame,

Hibaj, hibaj,

Zapah joho vjedno da pahame.

Hibaj, hibaj,

Bo to na tim švece njet,

Njet, njet krasšej jak kvece.(2 raz, i 2 raz)

Narodna

VEŽNJI ZAJDU

Vežnji zajdu, i ja zajdu,

Pojdzeme do mljina

Opitame še mljinara

Co tam za novina.

Koljesočka zaljetuju,

Kamenj žitko melje (4 raz)

A moj mili dobrej dzeki

Ljem še na mnje šmeje.

Rozduvala, rozduvala,

Alje jej zahaslo,

Nazljivala šmetanočki

Ta mucela maslo.

Toparočka ljem lopota

A maselko muci (4 raz)

Ked še moja mila oda

Alje me zarmuci.

Stredu večar moja mila

Mnje še obecala,

A vnjedzelju še zoz druhim

Raz ohlašovala.

Slovo svojo nje trimala

Ručku svoju dala (4 raz)

Jak me ščiro barz ljubela

Ked me zohabela.


Narodna

A JA TAKA ČARNA

A ja taka čarna

Jak čarna čarnjica (2 raz)

Naj še mi vistupi šej-hoj (2)

Naj še mi vistupi

Z drahi paradnjica.

Z drahi paradnjica

Z polja robotnjica (2)

Bo ja taka čarna, šej-hoj (2)

Bo ja taka čarna

Jak čarna čarnjica. (2)

Čarna bula, čarna,

Nje bulo mi pari,

Za mnu išli hlapci

Jak diždžovo hmari.

Bo ja taka čarna, šej-hoj (2)

Bo ja taka čarna

Jak čarna čarnjica.

Mihal KOVAČ

PLJIVA HMARKA

Pljiva hmarka popod slunko,

Slunečku prekosci.

Jaka je krasna bila, (3 raz)

I polna radosci.

Totu hmarku vitor nješe,

A tak pomaljučki.

Špiva jej coška krasne,

Špiva jej coška krasne,

Coška jej špiva krasne

Cihučko, cihučki.

Popod hmarku orel kruci,

A kruhom široko.

Oj, vitre, dzvihnji dakus, (3 raz)

I mnje tak visoko.

Narodna

JAVOR, JAVOR

Navrac volki ta šedaj tam

Bo ci nove rozpovesc mam.

Javor, javor, javorov ljist;

Sluhaj, mili, jaka to vist.

Ja milšoho od tebe mam,

Volki svojo navracaj sam!

Javor, javor, javorov ljist;

A za tebe njemila vist.

Ked u tebe serdenjka njet,

Vec ci cesni i širi švet.

Javor, javor, javorov haj

Na praščanje ručku mi daj.

Jelena SOLONAR

BILI ORGONI

Poljubeli zme še jednej kvitnej jari,

Poljubeli zme še jednej kvitnej jari,

Ked bili orgoni, ked bili orgoni,

Ked bili orgoni sto kvitočki mali.

Sto kvitočki mali konari himbali;

Sto kvitočki mali konari himbali,

I našu ljubov, i našu ljubov,

I našu ljubov virno vše čuvali.

Každej jari kvitki tebe spominaju,

Každej jari kvitki tebe spominaju,

Jak zme še ljubeli, (2)

Jak zme še ljubeli ljem orgoni znaju.

Silvo ERDELJI

U LJEŠIKU PRI VALALJE

U lješiku pri valalje,

Krasni tam topolji,

Vše ked na njih ja popatrim

Šerco me zabolji.

Bo pod tima topoljami

Dzivče ja ljuboval,

Virnosc svoju i serdenjko,

Ja jej podaroval.

Dok željene ljisce bulo

Ta zme še shodzeli,

I pod tima topoljami

Šesce nahodzeli.

Alje na tih už topoljoh

Ljisce davno sprelo,

Mnje dzivčatko, co ja ljubel,

Na vše zohabelo.

Jelena SOLONAR

ŽELJENJEJE ŽITO

Željenjeje žito, polne je pipinja;

Dzivče poljubelo jednoho leginja.

Pokošeli žito, njestalo pipinja;

Dzivče ljem nje može zabuc na leginja.

Nje plač, švarne dzivče, taki to leginje,

Ljubov jih ljem taka, jak kvece pipinje.

A VČAS RANO BUBNUJU ŽE DO VOJNI VERBUJU

KED JA POJDZEM MAŠIROVAC

ČARNI OČKA, POCE SPAC

ČIJO TO DZIVČATKO

ZA DALJEKIM NJEBOSKLONOM

Narodna

KED JA POJDZEM MAŠIROVAC

Ked ja pojdzem maširovac,

Dam ja sebe konja kovac,

A za kalap vežnjem kvice,

Mila moja, zohabim ce.

Zohabim ce, plakac budzeš,

Drobni ljistki pisac budzeš.

A ja, mila, zastarani,

Tam daljeko za horami.

Za horami v tej doljinje

Čarni havran vodu pije,

Pije, pije, popivkuje,

Dva serdenjka zarmucuje.

Narodna

ČARNI OČKA, POCE SPAC

Čarni očka, poce spac (2)

Bo na rano treba stac.

A včas rano bubnuju (2)

Že do vojni verbuju.

Ked verbuju, budu brac (2)

Čkoda na to hlapcoh dac.

Oj, zaplače každa mac (2)

Bo jej sina pridu vžac.

Oj zaplače každa mac (2)

Bo jej dzivče njet hto vžac.

Irinej TIMKO

ČIJO TO DZIVČATKO

Čijo to dzivčatko,

Včera vodu bralo?

Ja sebe zašpival,

Vono zaplakalo.

Ja sebe zašpival

Na šivim konjičku,

Vono zaplakalo,

Ked bralo vodičku.

Ostanj mila zdrava,

Čas še už odberac,

Nje budzeš mi vecej,

Kapurku otverac.

Anji tu kapurku,

Anji tot oblačok;

Ostanj mila zdrava,

Bo ja už vojačok.

ZA DALJEKIM NJEBOSKLONOM

Za daljekim njebosklonom

Bije čudni hrom;

Našo hlapci-sokoljiki

Zohabjaju dom.

I škorvančok nad poljami

Ljeci v njebokraj -

Ja še vracim, moja mila,

Ti me vipatraj!

Ja ce nošim u serdenjku

Nje zabudzem dom -

Za naš kraj i za tebe

Mnje nje strašni hrom!

HIŽOČKO STARA

ČERVENA RUŽA TROJAKA

TAM POD LJESOM KALJINOVIM

ORAČE, ORAČE

POMALI OVEČKI

MLADOSC MOJA

HIŽOČKO STARA

Narodna

ČERVENA RUŽA TROJAKA

Ej, červena ruža trojaka (2)

Ej, mala ja muža (3) pijaka.

Ej, po karčmoh hodzel, ta še spil (2)

Ej, ked prišol domu, (3) ta me bil.

Ej, nje bij me mužu, nje karaj (2)

Ej, zohabim dzeci (2), ej,

ta pojdzem het za Dunaj.

Ej, vrac še, ženo, do domu (2)

Ej, jak dzeci vrešča (3) za tobu.

Mihal KOVAČ (varijanta)

TAM POD LJESOM KALJINOVIM

Tam pod ljesom kaljinovim

Voda drevko nješe;

Pri potočku šedzi dzivče

Čarni vlasi češe.

Čarni vlasi jagod uhelj

Dzivče rozčesuje,

Ta še vodi pri potočku

Horko ponosuje.

Nje mam, vodo, oca, macer,

Nje mam nji rodzinu

Okrem tebe, bistra vodo

Hibalj ljem kaljinu.

Mihal KOVAČ

ORAČE, ORAČE

Orače, orače, co polja orece,

Čom žalji dzivocki, ej,

Čom nje zaorece.

Zaorce ih, mili, zaorce hljiboko,

Naj šerco nje tuži,

Naj nje plače oko.

Naj šerco nje tuži

Za tim co stracelo,

Naj ljubic prestanje

Toto co ljubelo.

Žalošnje, žalošnje

Orače kračaju,

Dzivocki zarmutok

I dzivku hovaju.

Narodna

POMALI OVEČKI

Pomali, ovečki,

Hore rubanjami,

Bo ja pastir stari,

Nje starčim za vami.

Hore haj, dolu haj,

Medzi nami Dunaj;

Zaplakalo dzivče,

Zaplakal i šuhaj.

Dzivče zaplakalo

Že še nje odalo,

A šuhaj zaplakal

Že dzivčatko nje vžal.

Narodna

MLADOSC MOJA

Mladosc moja i podoba,

Jak mi hinje, jagod voda;

Hinje, hinje, marno hinje,

Jak ljistočok na dubinje.

Ljistok spadnje, druhi budze,

Mladosc moja už nje budze;

Ročki, ročki prehadzaju,

Mladosc nazad nje vracaju.

Mihal KOVAČ

HIŽOČKO STARA

Hičočko stara, hudobko naša,

Ti nam na bilim švece najkrasša,

Ti nam najkrasša, hižko biljena,

A dobra taka jak mac rodzena.

Ked jar pahnjaca do nas zavita,

Ked kolo tebe ovoc rozkvita,

Tedi ja dumam, hižko shiljena,

Že ši zoz raju na žem spuščena.

A ked zaš vžime vitri zaviju,

Strehu sčarnjetu z šnjihom zakriju,

Tedi nas, hižko, jak kvočka zberaš

Cepli kridelka nad nas presceraš.