•Bačvanski Rusnaci u Ameriki - ZAD i Kanada:

•Členi RDSA u Kanadi:

•Členi RDSA u ZAD (USA):

DOKUMENTI I ARHIVA RDSA

•STATUT RDSA (2001 rok):
•Zapisnjiki zoz rocnih shadzkoh:
•Zapisnjiki zoz shadzkoh Upravnoho odboru RDSA:

FOUNDATION of RUSYN ASSOCIATION of NORTH AMERICA

THE RUSYN ASSOCIATION OF NORTH AMERICA

***

RUSKE DRUŽTVO SIVERNEJ AMERIKI

Snovateljna shadzka

Posle veljih rokoh njeformalnej aktivnosci jednej vekšej grupi Rusnacoh zoz Ontarija u Kanadi i zoz bljizših deržavoh USA kotri še uključovali do roboti i prihodzeli na ročni stretnuca (pikniki) dozreli uslovija že bi še vitvorelo davne žadanje - snovanje jednej organizaciji kotra bi objedinjovala co vekše čislo Rusnacoh na tih predjiloh jak i jih prijateljoh zoz šoroh druhih nacionalnih grupacijoh.

Inicijativa še pretvorela do stvarnosci: Ruske Družtvo Sivernej Ameriki (RDSA) osnovane na snovateljnej shadzki kotra otrimana u obiscu pana Julijana Sabadoša u Kitcheneru dnja 30. decembra 1995. roku. Na shadzku še zišli 15 vibrani predstavitelje, jak i druhi zainteresovani z toho regionu, i šicki vjedno pretresli predloh Statuta Družtva, dali predlohi za rižni zljepšanja tekstu, okreme u prohramnej časci, ta ho potim i prilapeli. Buli to hviljki ked našo Družtvo, jak bezprofitna i dobrodzečna organizacija, počalo žic.

Tedi utverdzena osnovna djijalnosc RDSA:

  • Pestovanje ruskih tradicijoh i rozvivanje ruskej kulturi;
  • Pestovanje ruskoho jazika i skarbu (muzika, literatura, umetnosc i td.) pri mladih generacijoh;
  • Sotrudzovanje zoz druhima podobnima organizacijami u Sivernej Ameriki i švece;
  • Organizovanje piknikoh, baloh, viljetoh i druhih shodoh.

Na shadzki vibrani Upravni i Nadpatrajuci odbor.

UPRAVNI ODBOR DRUŽTVA

Za predsidatelja Upravnoho Odboru vibrani pan Julijan Sabadoš, za podpredsidateljoh vibrani panove Vladimir Ruskaji i Janko Rac, za sekretara vibrani pan Mihajlo Budinski, a za kasira vibrana panji dr Nada Beserminji.

NADPATRAJUCI ODBOR DRUŽTVA

Do Nadpatrajucoho odboru vibrani panove Vladimir Sakač, Mirko Kolesar i Ljubomir Medješi.

Na shadzki predloženi vecej hasnoviti inicijativi, a jedna z njih bulo i porušovanje jednoho hlasnjika (informatora, biltena) Družtva kotri bi z času na čas informoval šickih členoh o tim co zrobene i co še pririhtuje u ramikoh RDSA.


ZA PAMJATKU: Hviljki njepostredno po
zakončenju snovateljnej shadzki

Home / Naslovni bok