КУПАЧЕ НА БЕҐЕЛЮ

 

 

 

 

Нє препознати велї особи на тей фотки (кед дакого познаце, явце нам).

Горе, з лїва Єлена Цуцушка Солонар, Мижо Чижмар...
Горе, з права друга Еуфемия Нота Корпаш, а пията з права Марча Арт.
Долу у циню, у штредку: Яким Яша Сабадош, Еуфемия Няради и Мария Панкович Бириньова.

Фотку послала Марча Чурчич родз. Арт, Тител, Войводина.

 

 

 

 

 

 

Студентска и штредньошколска младеж, друга поза за фотоґрафованє.
Стоя, з лїва Єлена Цуцушка Солонар, Янко Сабадош Ганц, нєпозната, нєпозната, Яким Яша Сабадош.

Под нїма, шедза: нєпозната, нєпозната,
Еуфемия Нота Корпашова, нєпознати, Марча Арт. Под нїма шедза, з лїва: Владимир Надь Джемс, Мижо Чижмар,
, нєпозната, Мария Панкович Бириньова, нєпознати. Долу кучи нєпозната

 

Фотку послала Марча Чурчич родз. Арт, Тител, Войводина.,

 

 

 

 

 

 

Ґрупа младих студентох и штредньошколцох з Руского Керестура зоз перших двох фоткох ту ше купа опрез самого шлайса. З того угла крашнє видно лїви бок млїна-воденїци зоз гротлом през хторе уходзела вода и обрацала млїнске колєсо.
Поза, у польох, мож видзиц лєм задружни будинок и нїч вецей. А нєшка ше ту находзавецей будинки, хижи Керестурцох як и будинок ресторана Лонґов.

 

Фотку послала Марча Чурчич родз. Арт, Тител, Войводина.

 

 

 

 

Група младих Керестурцох на добродзечней основи будує трамбулину на бегелю, нєдалєко од шлайсу. Було то пред саму войну, або и под час войни 1941-45.

 

Фотку нам послала Наталия Колєсар з Р. Керестура

 

 

 

Ґрупа купачох на беґелю 1944. або 1945. року.

Стоя на лїво керестурски дохтор Дюра Пап Пабиянка, його супруга Ксения и їх син Дюри.

 

Фотку послал Желимир Пап зоз Сиднею, Австралия

 

 

 

 

 

 

Троме керестурски леґинє шедза на южним муре шлайса спрам Ризкаши

 

Фотку нам дал Дюра Паплацко, Швайцарска

 

 

 

 

 

 

 

Керестурска красавица Нада Сеґеди позирує на моторки
на керестурским беґелю, юний 1944. року

 

Фотку нам дала Нада Хромиш родз. Сеґеди зоз Беоґраду, Сербия

 

 

 

 

Нада Сеґеди на керестурским беґелю, юний 1944. року

 

Фотку нам дала Нада Хромиш родз. Сеґеди зоз Беоґраду, Сербия

 

 

 

 

 

 

 

Єдно веселе пополаднє на бегелю, як видумане за фотографованє. Дзивки керестурици а хлопи, спрам шицкого, зоз Кули.

 

(Фотку послала Татияна Малацко, Горватска)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотоґрафия керестурского беґеля на позициї при хижки. Фотка направена у хвильки кед Яни Гарди Емушков скака до беґелю. А беґель ясно видно аж по сам шлайс хтори ше находзи у дну, там дзе видно висши древа на концу водовей поверхносци.

 

Фотку послал Яни Гарди Емушка , Нємецка.

 

 

 

 

 

По беґелю з часу на час плївали нєзвичайни островка а то були, уствари, фалати одвалєного пасма кореньох наду з побережя. Яни Гарди плїва у таким єдним островку и ґура го спрам гайзибанского моста, вонка зоз часци беґеля дзе ше млади у векших ґрупох купали.

 

Фотку послал Яни Гарди Емушка , Нємецка.

 

 

 

 

 

 

Векша ґрупа студентскей младежи зоз Руского Керестура єдного лєта 50-тих рокох на купаню.
Стоя, з лїва нєпознати, нєпознати, Яким Югас Кочиз, Янко Сабадош Ганц, Юлин Малацко Ромео, Мижо Чижмар, Онуфри Сакач (з Коцура), Яким Сивч, Надежда Ризнич, Мирон Виславски Палко, нєпозната.

Шедза з лїва нєпозната, нєпознати, нєпознати, Єлена Ежденци, нєпозната,
Яким Яша Бодваї и Владимир Мученски. Опрез нїх два женски особи Иринка Гайдук и Меланка Семан. Лєжи Емил Гудак.

Фотку послал Мирон Жирош, Мадярска.

 

 

 

 

 

 

Младеж, преважно уж студенти, на купаню на беґелю. Од горе, лїво Юлин Надьордя,
Надежда Ризнич, Мирон Виславски, Меланка Ежденци, нєпознати, Меланка (презвиско нєпознате), Емил Гудакa. У штредку шедза Єлена Ежденци, Святослав Надь, Геленка Канюх, Мирко Ґаднянски, нєпозната, Юлин Малацко. Лєжи Яким Яша Бодваї.

 

Фотку послал Павле Ризнич, Словения.

 

 

 

 

 

 

Одпочивок у хладку под древами хтори росли у подножю гаци. После купаня лєтня пекота часто одганяла купачох до найблїзшого хладку бо ше нє могло витримац цале пополаднє на ясним, розпеченим слунку. Дакеди були таки пекоти же ше нє могло боси ходзиц по дражки за бициґли хтора ше знала барз розпечиц.

Интересантне же себе и теди млади знали "направиц атмосферу". Теди ище нє було транзистори алє себе вони на беґель одношели стародавнидавни ґрамофон на накруцанє (у дну фотки видно шкатулу) и ґрамофонски плочи и так уживали и при музики.

 

Фотку послал Павле Ризнич, Словения.

 

 

 

 

 

На позициї медзи нєшкайшим базеном и Велькошорским мостом находзело ше дакедитакволане широке. То була преширена часц беґеля дзе ладї могли обрациц и врацац шеназад одкаль пришли. Ту, ниа, на єдним прелазку єдного лєтнього дня купали ше (стоя, з лїва) Владо Дудаш, Геленка Колєсар и Дюра Папуґа Дюрчов, а куча
нєпозната (Щеткарова), Владимир Мученски и Мария Дудаш.

 

Фотку нам дал Владимир Мученски з Р. Керестура.

 

 

 

 

 

 

 

На истим прелазку на широким єдного другого дня ше купали тоти штверо купаче. Медзи нїма нам затераз познати друга з лїва Єлена Ежденци и Владимир Мученски (у шапки).

 

(Фотку нам дал Владимир Мученски з Р. Керестура)

 

 

 

 

 

 

Нєдалєко од шлайсу а на боку беґеля дзе бул млїн-воденїца купали ше три млади студенткинї (з лїва) Славка Катончикова (медицина), Марча Артова (библиотекарство) и Иринка Сеґедийова (фармация).

 

(Фотку зме достали од Марчи Артовей од. Чурчич зоз Тителу)

 

 

 

 

 

Ґрупа младих з Керестура, ґенерация 1940-42. року (фотографоване 1957. року) , хтори ше сходзели на єдним месце и вєдно ше купали на беґелю.
На фотоґрафиї стоя, з лїва: Меланка Шанта, Юлин Сабадош, Йозефина Югик, Янко Югас, Мария Кирдова, Михал Варга, Јоска Майхер

Шедза з лїва: Гавриїл Рац, Мария Медєши, Ґабор Фа, Геленка Ґовльова, Яким Гарвильчак, Ганча Дудашова, Яким Еделински, лєжи Звонко Рац

 

(Фотку нам послала Наталия Колєсар з Р. Керестура)

 

 

 

 

 

 

Єдна з класичних фоткох! Млади ше зишли на "своїм" месце, бициґла на боку гаци, прикрита з кошулю же би на моцним слунку ґума нє пукла, млади ше уж пар раз купали и тераз ше сликую за памятку. И так, ниа, остала памятка на хторей овиковичени: Юлин Планчак, Наталка Колбас, Леона Лела Паланчаї, Геленка Гетя Джуня и Янко Микита. Опрез нїх кучи Яким Бики.

 

(Фотку нам послала Наталия Колєсар з Р. Керестура)

 

 

 

 

 

Нєдалєко од шлайсу и Бандуровей хижи купали ше Миронь Фа, Меланка Шанта, Наталка Колбас и Славко Шанта. Дзивчата медзи купанями бавели бадминтон, так ше швидше осушели та могли скорей ознова на купанє до беґелю.

 

(Фотку нам послала Наталия Колєсар з Р. Керестура)

 

 

 

 

 

На памятку, тераз лєм три дзивки - Наталка Колбас, Леона Лела Паланчаї и Геленка Гетя Джуня .

 

(Фотку нам послала Наталия Колєсар з Р. Керестура)

 

 

 

 

 

Купаче на беґельскей гаци у половки 60-тих, з лїва Ганча Папандриш Гаргаї, леґинь зоз ЧССР, госц на "Червеней ружи", Златка Гадри Олексова и Марча Гардийова. Єдна з перших колор фотоґрафийох хтори на керестурским беґелю знял Микола Корпаш (1940-2011).

 

(Фотку послал Микола Корпаш з Нового Саду)

 

 

 

 

 

 

Ганча Папaндриш Гаргаї, Мария Гарди, Амалия Ґарянски, Мария Орос, Лїляна Янчикин и Златка Гарди Олексова.
Автор фотоґрафиї Микола Корпаш.

Фотку послал Микола Корпаш з Нового Саду

 

 

 

 

 

 

Истого дня як и предходни два фотки хтошка висликовал и самого Миколу Корпашана слупискох на шлайсу. За Миколом видно цали шлайс у хладку баґренох.

 

(Фотку послал Микола Корпаш з Нового Саду)

 

 

 

 

 

Дзивка по мену Лїляна, зоз Суботици, иншак шестринїца Миколи Корпаша, стої на гаци. За ню видно, на другим боку, початок шлайса.

 

(Фотку послал Микола Корпаш з Нового Саду)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тиж єдна зоз красних а вчасних колор фотоґрафийох зоз керестурского беґелю. Младосц, красота, оптимизем вибиваю з тих фоткох. Стоя, з лїва Анґела Ґека Колєсар, Михайло Будински Пинтер, Иринка Линда Медєши а шедза Марча Будински и Иринка Кирда.

 

(Фотка зоз архиви Михайла Будинского, Канада)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Можебуц тота фотография настала истого дня як и предходна лєм познєйше, єдни пошли дому а други пришли на купанє. Слунко ище вше припека.

З лїва: Михайло Будински Пинтер, Анґела Ґека Колєсар, Михайло Биндас, Янко Сопка, Иринка Линда Медєши и Владимир Гарди Чайо, лєжи Мария Гарди.

 

(Фотка зоз архиви Михайла Будинского, Канада)

 

 

 

 

 

 

 

Ґрупа хлапцох зоз познатей "VIII Б класи", ґенерация школярох хтори закончели основну школу 1963 року и зоз своїм наставнїком Владимирм Ґаднянским ше каждого лєта, 5. авґуста, зиходзели на беґелю спомнутого дня. Тоти сходи ше з часом претворели до малей традициї.
Отримани коло 15 таки сходи.
Стоя: Дюра Гербут, Янко Винаї, Гавриїл Колєсар, Ириней Миячич, шедза: Миронь Кирда, Михайло Катона и Юлин Сивч Катрина.

 

 

 

 

 

 

 

Кед же ВИ маце даяки фотоґрафиї керестурского шлайса и беґеля, або кед знаце дакого же ма - помогнїце нам же бизме до тих фотоґрафийох дошли и же бизме их обявели на тих бокох вязаних за историю, за прешлосц беґеля хтори єден час бул центер велїх збуваньох и активносцох младих Керестурцох.

Дзекуєме Вам напредок!!!

 

 

Идуца тема о беґелю тота:

 

Млади на шлайсу