МЛАДИ НА ШЛАЙСУ

 

 

 

 

Keresturska mladez na slajsu

 

У 40-тих и 50-тих рокох валалска младеж ше часто, а окреме то було нєдзелями, зиходзела на шлайсу, у хладку баґренох. Друженє, шпиванка и музика характеровали тоти сходи.

 

Люпка Фа зоз Швайцарскей явела: друга од права, у горнїм шоре, моя мац Мария Бесерминї (дзивка Джуджара дзияка). На єй лївей руки стої єй вирна пайташка Мария Макайова родз. Джунова

 

(Фотку послал Миронь Жирош, Мадярска)

 

 

 

Na ljivo kompletni mljin vodenjica

 

Ище єдна фотоґрафия на хторей млади дзивки, тераз у паньских шматох, у преходзки по шлайсу.
Сама фотоґрафия досц зарнаста, нєясна, нє мож познац дзивки. Медзитим, тота фотка потерз єдина на хторе з того угла, од шлайсу, мож досц добре видзиц такповесц цали млїн на воду хтори стал такой попри шлайса.
На фотоґрафиї досц добре видно и сиверну капуру на шлайсу зоз шицкима провадзацима елементами хтори служели за отверанє и заверанє шлайса.

Фотоґрафия зоз архиви Янка Медєша, Руски Керестур

 

 

 

 

Tri keresturski dzivki na slajsu

 

Ту ище єдна красна фотоґрафия цалого шлайса, попатрунок зоз сиверу на юг. Три керестурски поприберани красавици то Ганча Югик од. Дороґгази, Амалка Гарди од. Вереш и Меланка Ковач од. Малацко. Фотоґрафоване концом 50-тих рокох. За нїма на лїво ясно видно и хижку на шлайсу у хторей бул алат и помагаюци часци за отверанє шлайса.

Фотку зме достали од Василя Дороґгазия зоз Руского Керестура.

 

 

 

 

 

 

Ище єдна красна фотоґрафия цалого шлайса, попатрунок зоз сиверу на юг. Задумайце, рок 1957. Тоти млади керестурски красавици то (з лїва):

Йоска (Бириньова) Панкович, одата Еделински, Сенка (Митьова) Надь, одата Медан, Марча Гудакова, одат(...), Фемка (Красного) Колбас, одата Свирац, Иринка Лендєрова, одата Пап, Леонка (Шокиньова) Варґа, одата Тимко, Фемка Гудакова, одата Гарди, дзецко (нєпознате)

 

Фотку зме достали од Юлина Папа зоз Руского Керестура.

 

 

 

 

 

 

 

Владо Чапко зоз шестру Левону Чапко єдного нєдзельного пополадня
на керестурским шлайсу (1953. рок).
Крашнє видно пар деталї на шлайсу як и предїл нїзше од шлайсу,
спрам Ризкаши.

 

Фотку нам послала Вера Гайдук з Руского Керестура а достала ю од фамелиї Чапкових.

 

 

 

 

Левона Чапко на правим боку шлайса.
Сликоване даґдзе 1959. або 1960. року

 

Фотку нам послала Вера Гайдук з Руского Керестура а достала ю од фамелиї Чапкових.

 

 

 

 

Шестри и брат Чапково. Сена, Владо и Левона Чапко сликовани напевно истого дня як и предходна фотоґрафия.

 

Фотку нам послала Вера Гайдук з Руского Керестура а достала ю од фамелиї Чапкових.

 

 

 

 

 

Kompletna siverna casc slajsa

 

Красна фотоґрафия скоро цалей сиверней часци керестурского шлайса. Видзиме скоро цалу капуру шлайса, преход по нєй, видзиме позицию хижки у хторей бул алат. Формално, хтошка фотоґрафовал старшу керестурску пару, а направел нам красну услугу з тим.
На право видно два мурички у води помедзи хтори уходзела беґельска вода под млїн-воденїцу и обрацала млїнски камень та виходзела бурно, нагло долу у Лонґове, на радосц и уживанє дзецинскей популациї у валалє.

 

Фотоґрафию нам (видзи нам ше) послал Мирон Жирош зоз Мадярскей.

 

 

 

Jakim Ramac Joka i Hafka

 

На фотоґрафиї Яким Рамач Йока, керестурски ветеринар, як пробує зоз черенцом лапиц дробни рибки, и його супруга Гафка родз. Рац. Нє познате чи ту уж були винчани чи ище у фази "леґинь и дзивка". Сиверну капуру шлайса видно досц солидно. Вони обидвойо стоя на муричку хтори бул єден з бокох гротла до хторого ше улївала беґельска вода же би рушела млїнски камень.

 

 

Фотку зме достали од Василя Дороґгазия зоз Руского Керестура.

 

 

 

 

 

 

V. Mucenski zoz joho BMW

 

Владимир Мученски и Любомир Роман вифотоґрафовани на шлайсу (бок шлайса од валалу) 1959. року.
Владо Мученски шедзи на його леґендарней BMW моторки. Гей, знаце ви цо то значело мац ТАКУ моторку у валалє яки бул Керестур 1959 року? Нє було того хто нє завидзел Владови на тей моторки кед по красней слунечней хвилї
прешол по Вельким шоре
або кед тот швабски 'бемвеяц' "загуркотал" на гаци беґеля!
Робел як годзинка, верце ми. Як годзинка!
Любо Роман бул професионални шофер у Задруґи и розумел ше до добрих моторох.

 

Фотку зме достали од Владимира Мученския зоз Руского Керестура.

 

 

 

Dj. Latjak, N. Riznic i V. Mucenski

 

Дюра Латяк, Надежда Ризнич и Владимир Мученски на преднєй, сиверней капури
керестурского шлайса. Мож добре видзиц древену дражку на капури по хторей
преходзели дзешатки и дзешатки Керестурци у дню.

 

Фотку зме достали од Владимира Мученския зоз Руского Керестура.

 

 

 

Nadezda Riznic i Vladimir Mucenski

 

Надежда Ризнич и Владимир Мученски на боку шлайса од польох.
Мож видзиц же трава на шлайсу покошена, шлайс ше тримало у порядку, кошело ше траву, грабало шено. На фотки видно же задня (южна) капура шлайса отворена и шлайс празни, на нїзким уровню води.

 

Фотку зме достали од Владимира Мученския зоз Руского Керестура.

 

 

 

 

 

 

Nadezda Riznic

 

Надежда Надя Ризнич шедзи на машини зоз хтору ше отверало шлайсову капуру кед опаднул уровень води у шлайсу, же би даяка ладя могла войсц до самого шлайсу або висц зоз нього.

 

Фотку зме достали од Павла Ризнича, Надьового брата, зоз Словениї.

 

 

 

 

Nadezda Riznic

 

Ище єдна фотоґрафия у сериї фоткох на хторих Надежда Ризнич, дзивка познатого режисера Петра Ризнича Дядї, позирує. Шицки тоти єй фотки зняти истого дня а шлайс послужел як бекраунд за сликованє.
Тота фотоґрафия ясна и на нєй добре видно випатрунок капури хтора служела за пущанє води до крутила (цо ше ридко случовало) а видно и перши хижи у валалє.

 

Фотоґрафию нам послала Зинаида Будински родз. Виславски, дзивка Надежди Ризнич

 

 

 

 

 

 

 

Янко Арт зоз супругу и дзвочку Марчу (одату Чурчич) на вилєту на керестурским шлайсу. Янко бул познати керестурски пекар алє єден час ше занїмал зоз фотографованьом и охабел за собу велї значни
фото документи валала.

 

Фотку зме достали од Марчи Чурчич родз. Арт, Тител, Войводина.

 

 

 

 

Мария Арт зоз дзивочку Марчу
при машини зоз хтору ше отверало шлайс.

 

Фотку зме достали од Марчи Чурчич родз. Арт, Тител, Войводина.

 

 

 

 

 

Лонґов фотоґрафовани од горе кед млїн нє робел.
Кучи Янко Медєши а за нїм шедзи Яким Джуня.

 

Фотоґрафия зоз архиви Янка Медєша, Руски Керестур

 

 

 

 

Leginje na Longove

 

Млади леґинє на Лонґове, шедза на горнєй часци под хтору, кед млїн на воду робел, зоз дзири спод млїна ше вода злївала до самого Лонґова у моцних млазох, яґод на даякей рики у горох. Вода раз-два однєсла дзеци до долнєй часци бегеля за шлайсоми прето ту було вше вельо дзеци, кричаня, звискованя, та даєдни аж и плакали од страху...

З лїва Яким Баран (скравец), Йовґен Кочиш (тишлїр), Микита (лївец) у Кули, Любо Орос (шлосер), Йовґен Рац (шлосер) и долу Яким Кимо Павлович, (службенїк), у Новим Садзє.


Було то єдного горуцого лєта концом 50-тих.
..

 

Фотку зме достали од Василя Дороґгазия зоз Руского Керестура.

 

 

 

 

 

Klasa Jovgena Cakana na viljetu

 

Велї ґенерациї школярох мали єднодньови вилєт на беґель. Було то правдиве уживанє и радосц.
Ту, ниа, школяре шестей класи хторим класни бул наставнїк Йовґен Чакан. Вони овиковичели свойо пребуванє на керестурским беґелю на тей фотки. Школски 1954/1955 рок.

Стоя, з лїва на право: Иринка Еделински, Геленка Будински, Марча Чижмар, Марча Будински, нєпозната, Нада Павлович, Марча Такач, нєпозната, Марча Дудаш, наставнїк Йовґен Чакан

Клєча, з лїва на право: Марча Мадярич, Геленка Мудри, Сенка Микита, Марча Югик, нєпозната, Емка Хома, Марча Олеяр, Марча Тодорович, Аранка Лалицки, Сенка Кочиш и Леонка Медєши.

Шедза хлапци Янко Колошняї Пулькаш, Михал Рускaї, Владо Будински, Янко Няради Вукас, Мирко Гудак, Дюра Паплацко, Владимир Кирда, Емил Планчак.

Лєжа Йовген Барна и Мирко Малацко

 

 

Фотку зме достали од Владимира Кирди Болхорвеса зоз Нового Саду

 

 

 

 

 

Кед же ВИ маце даяки фотоґрафиї керестурского шлайса и беґеля, або кед знаце дакого же ма - помогнїце нам же бизме до тих фотоґрафийох дошли и же бизме их обявели на тих бокох вязаних за историю, за прешлосц беґеля хтори єден час бул центер велїх збуваньох и активносцох младих Керестурцох.

Дзекуєме Вам напредок!!!

 

 

Идуца тема о беґелю тота:

 

Шлайс на беґелю