o O 

 

O-

O EE 

1745-1991

    IV :         E E OT

 


 

T

 

 

ͺ e o o "O- O EE 1745-1991 o o oe o, o oo 250-o e o o oo oe. ͺ , , e o o oe eo o o eeo e o o. To -o oe oo oe, eo o. o oe e o , eoe , o oe e oo o o o o oo eo o, o o, o. eo e e.

o e o -oe. e 25 ooo o e oeo e e oo oo o e, o e, eo, e, ooe , e eo e o e eoooo e eo.

 

Zamok

"" - e oeee oe o ee , e e
o "" o o oe o

 

o o o o " e e o? e e o o oo oo oo ooo ee , oo, o o o oo ooo . o o eo eoo o oee oe, o o o. o o o , o e , e e o oo, o oo , o e eoo, oo o o e. O e e o , o e ooe e o o ee, e oe oeo, oo o o oe eo, oe e e o o e o.

oeo o oe oo . Te o e oo oe o o o eo e oo eeo e o o. oo ee oe o o e, ee oo oo oo- e oo , eo oo oo e ee, e e o o o eo.

 

R. Kerestur - siver

             ee o ee e

 

OE e o o o oo e o oo o ooe o oo e oo e o e oo e oo e o oo oo oeoo o, e oe o, e ooe oo ooo e eoe.


  T

 

I KT AOA OO

 

1. OAͪ O AAO MATKO E OKE

2. OKOE OAͪ AO OM KAATKOO KA

3. T " "

4. EKOKATO˯KA EKA Aͪ KOO AOAOO ETTETA

5. KA KOA Aͪ KOO AOAOO ETTETA

6. KOTAKT O Oͯ

7. Aͪ ͯA ͯ

8. Aͪ A Tȥȯ

9. TAͪ TAȯ A A

KEETKA AA 30- OKO KA

OE

OEͪ

TOͪ O

T

TOͪ O

ͪ

T OE OOO

E EE

O

Oͪ E

T T

 

Eͪ Tȯ O OO

 

10. TAͪ A T TA

 

"TO-OT O O O"

 

11. (19451990)

 

Oͪ E OTTOE TEO-OTE OTO (19541965)

 

OO-T EOO  (19661990)

 

12. AA A A TA A TAT

 

13. A TA A į AAT TAT ""

 

14. ETA KT AO KAO OAȯ
 


 


 

 

H. Sivc-Keresturska hiza

ee : ee I, o